Wat te doen bij overlijden

Huisarts inlichten

Na het overlijden van een dierbare hoef je niet direct te handelen. Neem de tijd om stil te staan bij de gebeurtenis en je emoties. Waarschuw daarna de dienstdoende arts om het overlijden te melden.

Jade Uitvaart bellen

Je kan altijd contact met ons opnemen. Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Er voor je zijn vinden wij belangrijk en alle wensen staan bij ons centraal. Het is goed te weten dat je op onze betrokkenheid en ervaring kun rekenen. Wij helpen je graag met het zetten van de juiste stappen.

Lees verder

we zijn er voor jou

Afscheid nemen van een dierbare en een uitvaart regelen is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Het is een intense tijd waarin veel belangrijke beslissingen worden genomen. Wij zijn er om je bij te staan en alle praktische zorgen uit handen te nemen.

Bij het vormgeven van een begrafenis of crematie is er maar weinig wat moet en veel wat kan. Wij begeleiden je stap voor stap om invulling te geven aan het afscheid. Niet alles hoeft op één dag te worden beslist. Waar meer tijd voor nodig is, dáár nemen we ook meer tijd voor. De wensen van de overledene worden gerespecteerd en tevens geven we ruimte aan de eigen inbreng van de nabestaanden.

overlijden in het buitenland

Wat je als eerste moet doen hangt af van de omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgevonden. Is dit in een ziekenhuis, dan is er al een arts aanwezig die de doodsoorzaak kan vaststellen. Aangifte wordt gedaan in de gemeente in het buitenland waarin iemand is overleden. Daarna moeten er aangifte gedaan worden van overlijden in de gemeente waar de overledene het laatst woonde in Nederland.

Is dit buiten een ziekenhuis, waarschuw dan eerst een arts. Als het overlijden een gevolg is van een ongeluk of misdrijf, waarschuw dan ook de politie. Meestal zal het lichaam in beslag worden genomen voor onderzoek. Na dit onderzoek zal het lichaam worden vrijgegeven en kan het normale proces worden gevolgd. Vraag om kopieën van aangiftes/ proces verbaal bij een ongeluk of misdrijf. Hier kan later om gevraagd worden door andere instanties.

Heeft de overledene een reisverzekering en een uitvaartverzekering? Dan regelt de alarmcentrale van de verzekering dat het lichaam naar Nederland wordt overgebracht. De ambassade ondersteunt de alarmcentrale als dat nodig is. De reisverzekering dekt de kosten voor het vervoer naar Nederland.

Je kunt ook zelf contact opnemen met de Nederlandse ambassade. Regels en procedures rondom overlijden zijn in ieder land anders. De Nederlandse ambassade kan daarover uitleg geven of op een andere manier hulp bieden door bijvoorbeeld een tolk in te schakelen.

Voor meer informatie of hulp, neem gerust contact op.

 

Wat kost een uitvaart

Deze vraag kunnen we pas goed beantwoorden als we de keuzes van de overledene en/of nabestaanden kennen. De kosten van een uitvaart worden daar namelijk voor een groot deel door bepaald. Liever stellen wij je de vraag: ‘wat mag het afscheid kosten?’

Het beschikbare budget kan belangrijk zijn voor het maken van keuzes. Er zijn voor ieder budget mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat je wensen en budget in balans zijn, juist bij het organiseren van een uitvaart. De kosten van een uitvaart zijn opgebouwd uit vaste en variabele kosten. Er zijn vaste kosten, denk daarbij aan de kosten voor begraven of cremeren, gebruik van aula of kerk, leges, ect.,deze worden 1 op 1 doorberekend. Andere kosten zijn variabel en afhankelijk van het aantal genodigden. Denk hierbij aan de kaarten, consumpties, ed..

Volgens de Consumentenbond kost een eenvoudige uitvaart € 7.000,00. Wij weten dat het mogelijk is om met ieder budget een mooi en waardig afscheid te verzorgen.

geboren om afscheid te nemen

Ieder afscheid is emotioneel, maar bij het verlies van je kind heb je ongetwijfeld het gevoel dat de wereld even stil staat. Geen enkele ouder wil het meemaken. Er komt nu veel op je af. Dan is het fijn dat je wordt begeleid om tot een mooi afscheid te komen.

Het afscheid van je kind vraagt om een speciale begeleiding. Om je zoveel mogelijk te ondersteunen verwijzen wij je graag naar de website Jade Kinderuitvaart. Deze kun je vinden door op Jade Kinderuitvaart te klikken.

 

 

uitvaartfotografie

Een fotoreportage van een uitvaart maakt het mogelijk de herinnering aan de uitvaart levend te houden. De dag van de uitvaart gaat vaak in een roes voorbij. De genomen foto’s zijn dan een waardevolle herinnering en zijn een belangrijk hulpmiddel in het verwerkingsproces.

Veel mensen zijn achteraf blij dat ze zelf of samen met anderen beelden kunnen bekijken van het afscheid. Voor kleine kinderen, die nog te jong zijn om te beseffen wat er is gebeurd, kunnen mooie foto’s op een later moment steun en troost bieden.

Samen met de fotograaf overleg je wat deze wel en niet fotografeert. Een mooi fotoalbum is zonder woorden te begrijpen. Heb je vragen of speciale wensen? Neem gerust contact met mij op. Ik adviseer je graag.